MANİSA DEDEKTİFLİK

Manisa Dedektiflikle Delilleri Toplayın

Manisa Dedektiflik

Yaşanan bazı olaylar kişi nazarında saklı veya gizli kalmış olabilir. Gizli veya saklı kalan olayların aydınlatılması için bireylerin yardım ve desteğe ihtiyaçları vardır. Manisa dedektiflik, yasalar çerçevesinde hareket ederek gizli ve saklı kalan konuları açığa çıkaracak delilleri toplar. Araştırma, delilleri toplama ve bunları raporlaştırma işini uzman dedektifler yapar. Olayla ilgili izlenecek yolun nasıl olması gerektiği ise hukuk eğitimi alan kişiler tarafından belirlenir. Yasal olmayan yollara başvurulması asla söz konusu değildir. Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen deliller resmi makamlara sunulacak kadar yasaldır. Boşanma veya velayet davalarında, dedektiflerin bulduğu deliller ve raporlar mahkemelere sunulabilir. Davaların seyrini değiştirecek kadar önemli bir husus olduğundan profesyonel dedektiflik kurumundan yardım alınmalıdır.

Boşanma Davalarında Manisa Dedektiflik

İnsanlar güzel duygular ve hayaller ile evlenir. Fakat bazen evlilikler hayallerdeki gibi ilerlemez. Eşler arasında anlaşmazlıklar ve hatta aldatmalar yaşanabilir. Eşlerin anlaşmasının imkansız olduğu durumlarda boşanmalar gerçekleşir. Anlaşmalı olarak yapılan boşanmalarda tarafların bir şey ispat etmesi gerekmez. Fakat çekişmeli boşanmalarda ispat için delillere ve kanıtlara ihtiyaç duyulur. Nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi konularda eşler arasında çekişmeler yaşanabilir. Çekişmenin olduğu boşanma davalarında Manisa dedektiflik bürosu delil toplayarak tarafı olduğu kişinin davayı kazanmasında yardımcı olurlar. Boşanma süreçleri eşlerin birbirine karşı acımasız oldukları bir süreçtir. Bu süreçte her iki taraf da davayı kazanmanın yollarını araştırır. Normal yollarla kanıtları elde edemeyen taraflar dedektiflik bürolarına başvurarak yardım talep eder.

Manisa Dedektiflik Bürosunun Hizmetleri

Ülkemizde boşanan insan sayısı evlenenden daha fazla. Boşanma nedenleri arasında aldatma ve anlaşmazlık ilk sıralarda yer alır.  Manisa özel dedektiflik bürosu, boşanmayı düşünen eşlerin talepleri doğrultusunda delil toplar. Şayet eşlerden biri aldatıyorsa bu durum kesin boşanma nedenidir. Bundan dolayı şayet aldatma şüphesi varsa bunun kesinlikle ispat edilmesi gerekir. Dedektiflik bürosu aldatmayı ispatlayan deliller ve kanıtlar toplar. Boşanma davaları için elde edilen bilgiler, deliller ve kanıtlar rapor haline getirilerek kişiye ve resmi makamlara sunulur. Manisa dedektiflik bürosu boşanma için delil toplamanın yanında velayet ve evlilik öncesi araştırmaları içinde delil toplar. Eş takibi, öğrenci takibi, çalıntı oto araştırması, adres tespiti, tehdit ve şantaj gibi konularda da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.